Jak skutecznie napisać zakończenie rozprawki

Nie każdy wie, jak napisać zakończenie rozprawki. Z pozoru wydaje się, że to proste zadanie – powinniśmy w nim przede wszystkim podsumować swoje dotychczasowe wnioski. Często jest ono jednak lekceważone lub pisane „na siłę”, bez pogłębionej refleksji nad przedmiotem rozważań. To błąd, bo takie zakończenie może przyczynić się do negatywnej oceny całości rozprawki.

Wnioski

 • Jak napisać zakończenie rozprawki?
 • Co powinno zawierać zakończenie rozprawki?
 • Sformułowania, których możesz użyć w zakończeniu
 • Jak nie konstruować zakończenia rozprawki?
 • Przykładowe dobre zakończenie

Jak napisać zakończenie rozprawki?

Zakończenie rozprawki wydaje się proste – powinniśmy w nim przede wszystkim podsumować swoje dotychczasowe wnioski. Często jest ono jednak lekceważone lub pisane „na siłę”, bez pogłębionej refleksji nad przedmiotem rozważań. To błąd, bo takie zakończenie może przyczynić się do negatywnej oceny całości rozprawki. Jak więc napisać dobre zakończenie rozprawki i co powinno ono zawierać?

Podczas pisania zakończenia rozprawki, powinniśmy przypomnieć sobie swoją tezę i główne argumenty przedstawione w rozwinięciu. Następnie, warto skoncentrować się na podsumowaniu tych wniosków w sposób zwięzły, ale jednocześnie kompletny. Możemy użyć sformułowań takich jak „Podsumowując”, „Wydaje się zatem”, aby wskazać na podsumowanie. Dodatkowo, dobrze jest uwzględnić aspekt refleksji nad tematem rozprawki, tzn. móc wyróżnić coś nowego, co ukazuje, dlaczego nasz temat jest istotny.

Zakończenie powinno być logicznym i spójnym podsumowaniem, które utwierdzi czytelnika w przekonaniu, że nasza argumentacja jest wartościowa i przekonująca. Zakończenie jest również dobrym momentem na intrygujące pytanie lub wskazanie obszarów dalszych badań w danej dziedzinie.

Ważne jest, abyśmy unikali powtórzeń z rozwinięcia rozprawki. Zamiast tego, skupmy się na podsumowaniu i wynikach naszych badań. Dodatkowo, zachowajmy elegancki i formalny ton w naszym zakończeniu.

„Podsumowując, zakończenie rozprawki powinno zawierać zręczne i zwięzłe podsumowanie argumentacji z rozwinięcia, refleksję nad tematem oraz dodanie czegoś nowego. Powinno być zachęcające do dalszych przemyśleń i wzbudzać zainteresowanie czytelnika.”

Aby zobrazować to bardziej szczegółowo, przedstawiamy poniższą tabelę, która podsumowuje najlepsze metody pisania zakończenia rozprawki:

Zasady pisania zakończenia rozprawki Opis
Podsumowanie wniosków Pamiętaj, aby podsumować swoje dotychczasowe wnioski, ale unikaj powtórzeń z rozwinięcia.
Refleksja nad tematem Dodaj coś nowego do zakończenia, co wzbudzi zainteresowanie czytelnika i pokaże, dlaczego temat jest istotny.
Unikanie powtórzeń Unikaj powtarzania argumentów z rozwinięcia rozprawki. Skup się na podsumowaniu i wynikach badań.
Zachowanie formalnego tonu Zachowaj elegancki i formalny ton w zakończeniu rozprawki.

Zapamiętaj, że zakończenie to ostatnia szansa, aby zaimponować czytelnikowi i otrzymać lepszą ocenę. Dlatego zadbaj o pobudzenie jego ciekawości i zaproszenie do dalszych przemyśleń na temat poruszonej problematyki.

Co powinno zawierać zakończenie rozprawki?

Wbrew pozorom, zakończenie nie służy tylko powtórzeniu rozważań zawartych w rozwinięciu rozprawki. Zrobimy wręcz błąd, jeśli dokonamy takiego powtórzenia. Przede wszystkim w zakończeniu powinniśmy postarać się o to, by stanowiło ono zręczne i zwięzłe podsumowanie naszej argumentacji z rozwinięcia. Drugą funkcją zakończenia jest pogłębiona refleksja nad przedmiotem rozważań. Zakończenie rozprawki nie służy więc tylko podsumowaniu, ale także dodaniu czegoś nowego.

Zakończenie to idealna okazja, by podkreślić i wzmacniać swoje stanowisko, będące tematem rozprawki. Pamiętaj, że czytelnik chce poznać twoje ostateczne wnioski i spostrzeżenia, dlatego staraj się dostarczyć mu czegoś wartościowego, czego wcześniej nie przedstawiłeś. Możesz to zrobić, podsumowując najważniejsze argumenty lub wracając do kluczowych założeń i pytania badawczego.

Warto zaproponować alternatywne rozwiązania lub perspektywy, które poszerzą horyzonty czytelnika i pobudzą go do dalszych refleksji. Pamiętaj jednak, aby unikać wprowadzania nowych faktów czy argumentów w zakończeniu; powinno ono raczej stanowić syntezę już przedstawionych treści.

Jednak zakończenie rozprawki nie kończy się jedynie na jednym akapicie. Możesz eksperymentować z różnymi formami podsumowania, np. w formie pytania retorycznego, perswazyjnego wezwania do działania, cytatu lub anegdoty. Pamiętaj, że istotne jest, aby zakończenie było spójne z treścią całej pracy i pozostawiało trwałe wrażenie na czytelniku.

Sprawdź, czy Twoje zakończenie spełnia poniższe kryteria:

 • Zwięzłość i klarowność: Podsumowuje najważniejsze punkty bez zbytecznych powtórzeń.
 • Pogłębiona refleksja: Oferuje dodatkowe rozważania lub spostrzeżenia, poszerzając perspektywę czytelnika.
 • Spójność: Jest zgodne z treścią i tonem całej pracy.
 • Wywołuje rezonans: Pozostawia trwałe wrażenie i angażuje czytelnika do myślenia dalej.
Podobny post:   Dopełnienie - Na Jakie Pytania Odpowiada w Gramatyce

Pamiętaj, że zakończenie rozprawki to ostatnia szansa, aby pozostawić silne wrażenie i przekonać czytelnika do swojego punktu widzenia. Dobrze skonstruowane zakończenie może zapewnić wyższą ocenę i uczynić Twoją pracę bardziej wartościową.

co powinno zawierać zakończenie rozprawki

Sformułowania, których możesz użyć w zakończeniu

Podsumowując moje rozważania, uważam że… Na zakończenie warto powiedzieć, że… Wszystko to, co przedstawiłem/am pokazuje, że… Nie jest błędem wspomaganie się takimi formułami. Musisz jednak pamiętać, że wyglądają one dość „szkolnie” i lepiej będzie, gdy rozpoczniesz zakończenie w rozprawce w inny sposób – na przykład odwołując się do tematu rozprawki.

Ostateczne sformułowanie w zakończeniu rozprawki jest kluczowe dla podsumowania wniosków i wzmocnienia przekazu. Przemyślane używanie odpowiednich sformułowań to umiejętność, której warto się nauczyć. Nie tylko pozwala to skutecznie zakończyć rozprawkę, ale także dodać ważne elementy do refleksji czytelnika.

Różnorodność formułowań

Podczas pisania zakończenia rozprawki, istnieje wiele różnych sformułowań, które możesz wykorzystać. Zawarte w tym artykule przykłady to tylko część dostępnych możliwości. Istotne jest, aby dobrać formułowanie, które najlepiej pasuje do tematu rozprawki i przekazu, który chcesz przekazać.

„Podsumowując moje rozważania, uważam że…”

Powyższe sformułowanie jest klasycznym i skutecznym sposobem na rozpoczęcie zakończenia rozprawki. Pozwala ono jednoznacznie wskazać, że przechodzimy do podsumowania i wyrażenia własnego wniosku na temat przedstawionych wcześniej argumentów.

„Na zakończenie warto powiedzieć, że…”

To sformułowanie wprowadza do zakończenia dodatkową perspektywę, a także sugeruje, że autor ma jeszcze coś ważnego do powiedzenia. Może to być doskonały sposób na zakończenie rozprawki, zwłaszcza gdy chcemy kontynuować dyskusję lub zainspirować czytelnika do dalszych przemyśleń na temat przedstawionego tematu.

„Wszystko to, co przedstawiłem/am pokazuje, że…”

To sformułowanie jest idealne, jeśli chcemy podsumować swoje argumenty i wnioski w jednym zdaniu. Daje czytelnikowi jasny obraz tego, na jakich podstawach opiera się nasza rozprawka i jakie wnioski można z niej wyciągnąć.

Kluczowe jest jednak pamiętanie, żeby nie polegać wyłącznie na takich sformułowaniach. Lepiej zakończyć rozprawkę, odwołując się do tematu lub dodając coś nowego, co zachęci do dalszych przemyśleń i zadumy czytelnika.

Jak nie konstruować zakończenia?

Ważnym elementem zakończenia rozprawki jest unikanie błędów, które mogą sprawić, że nasze zakończenie będzie niewłaściwe i nieprzekonujące. Istnieje kilka powszechnych błędów, których należy unikać, aby napisać skuteczne zakończenie.

Niepowtarzalność argumentacji

Niektórzy autorzy popadają w błąd, pisząc zakończenie, które jest jedynie powtórzeniem argumentów zawartych wcześniej w rozwinięciu rozprawki. Powtarzanie tych samych słów jedynie sprawia, że zakończenie wydaje się puste i bezwartościowe. Zamiast tego, weź pod uwagę ponowne przedstawienie swojej tezy i argumentacji w nowy sposób, aby nadać zakończeniu świeżość i nowy wymiar.

Brak dodatkowej wartości

Zakończenie powinno zawierać coś nowego, co dodaje wartość do rozprawki. Niepowodzeniem jest zakończenie, które nie wnosi żadnych dodatkowych wniosków, refleksji czy rozważań. Staraj się dodać coś oryginalnego i ciekawego, co zmusi czytelnika do dalszych przemyśleń na temat poruszonej problematyki.

„Zakończenia takie są niewłaściwe, ponieważ nie zawierają właściwie żadnych informacji. Ich autorzy nie silili się nawet na powtórzenie argumentów zawartych w rozwinięciu i zakończenia te sprawiają wrażenie pisanych „na siłę”.”

Autorzy takich zakończeń często nie wkładają wystarczającego wysiłku w konstrukcję zakończenia, dlatego też wygląda ono na niedbałe i zbyt proste. Pamiętaj, że zakończenie to ostatnia szansa, aby zaimponować czytelnikowi i otrzymać lepszą ocenę. Unikaj więc tych błędów, konstruując mocne, przemyślane i wartościowe zakończenie swojej rozprawki.

Podobny post:   CD Co To Znaczy - Wyjaśniamy Format Cyfrowy
Błędy w zakończeniu rozprawki Jak unikać błędów
Powtarzanie argumentów z rozwinięcia Przedstawienie tezy i argumentacji w nowy sposób
Brak dodatkowej wartości Dodanie czegoś nowego i ciekawego do zakończenia

Przykładowe dobre zakończenie

Podróżowanie dla człowieka może być chwilową zmianą od codzienności albo też sensem życia; czynnością wykonywaną z konieczności (np. zawodowej) lub celem ważniejszym nawet, niż samo dotarcie do celu. Myślę, że dla Ryszarda Kapuścińskiego, podobnie jak dla wielu innych podróżników i osób piszących o podróżach, podróżowanie jest konieczne do życiowego spełnienia. Koniecznością – co ciekawe – innego rodzaju, niż codzienne podróże do pracy.

„Podróże to punkty odniesienia, ktore dodaja ulotnym doświadczeniom sensu” – Ryszard Kapuściński

przykładowe zakończenie rozprawki

Na zakończenie rozprawki warto podsumować przeprowadzone analizy i przedstawić własne wnioski z nimi związane. Podróżowanie może być równie wartościowe jak samo dotarcie do celu, o czym przekonuje nas Ryszard Kapuściński swoimi opowieściami. Dzięki podróżom możemy doświadczać nowych enklaw, usamodzielniać się, eksplorować różnorodne kultury. Otwiera nam to nowe horyzonty, poszerza horyzonty, pozwala na rozwój osobisty i zdobywanie unikalnych wspomnień. Warto więc korzystać z okazji podróżowania i czerpać z tego jak najwięcej, zarówno dla naszego doświadczenia, jak i dla samorozwoju.

Jak napisać dobre zakończenie rozprawki?

Zacznij od odwołania się do tematu rozprawki. Napisz tezę, którą przyjąłeś na początku, w bardziej rozbudowany sposób. Jeśli masz problem ze sformułowaniem zakończenia, przywołaj ponownie autorów, do których odwoływałeś się w rozwinięciu. Następnie musisz dodać od siebie coś nowego, ciekawą myśl, która przyszła ci do głowy. I na koniec: zauważ, że zakończenie będzie tym, co zostanie w głowie Twojego czytelnika po przeczytaniu rozprawki.

Przykładowe sformułowania na zakończenie rozprawki:

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można wywnioskować, że skuteczne zakończenie rozprawki powinno zawierać rozwinięcie tezy, odwołanie do autorów badawczych oraz dodanie oryginalnej myśli.

„Sukces w pisaniu zależy od umiejętności skonstruowania odpowiedniego zakończenia rozprawki, które zostawi czytelnika z satysfakcjonującym wnioskiem.”

Należy również pamiętać, że zakończenie powinno być napisane w sposób interesujący i zachęcający do dalszych przemyśleń oraz refleksji. Przykładowe dobre zakończenie rozprawki powinno zawierać:

 1. Rozwinięcie tezy w sposób bardziej szczegółowy i dogłębny.
 2. Przywołanie autorów lub źródeł, których argumenty popierają tezę.
 3. Dodanie własnej, oryginalnej myśli lub wniosku, który wzbogaca zakończenie i zapada w pamięć czytelnika.

Przykład:

„Podsumowując, zgodnie z przedstawionymi argumentami oraz odniesieniami do autorów badawczych, możemy stwierdzić, że dobre zakończenie rozprawki powinno uwzględniać nie tylko podsumowanie tezy i dotychczasowych wniosków, ale także dostarczać czytelnikowi nowych spostrzeżeń i zachęcać go do głębszej refleksji nad omawianym tematem.”

Zastosowanie powyższych wskazówek pomoże Ci napisać skuteczne zakończenie rozprawki, które zostawi trwałe wrażenie na czytelniku i sprawi, że Twoja praca będzie doceniona.

Rodzaj zakończenia Zalety Wady
Sformułowanie tezy – Jasno prezentuje główny wniosek
– Podkreśla autorytet autora
– Może być oceniane jako szablonowe
– Brak dodatkowych informacji
Odniesienie do autorów – Popiera tezę wiarygodnymi źródłami
– Wykazuje dogłębną analizę tematu
– Może przynieść poczucie obcości dla czytelnika
– Wymaga odpowiedniego zrozumienia cytowanych autorów
Dodanie własnej myśli – Wzbogaca zakończenie o nowe spostrzeżenia
– Wyróżnia pracę wśród innych
– Może być odbierane jako subiektywne
– Wymaga oryginalności i głębszej refleksji
Podobny post:   Pomysły na Prawda czy Wyzwanie – Najlepsze Zadania

jak napisać zakończenie rozprawki

Wzór zakończenia rozprawki

Po wielu rozważaniach i przedstawieniu argumentacji w rozprawce, nadszedł czas na zakończenie. Jest to kluczowy moment, w którym musimy podsumować nasze wnioski, zastanowić się głębiej nad tematem i dodać coś nowego, co przyciągnie uwagę czytelnika. Poniżej przedstawiamy wzór zakończenia rozprawki, który pomoże ci skutecznie zakończyć twój tekst.

 1. Zręczne i zwięzłe podsumowanie argumentacji: Zakończenie powinno zawierać krótkie, ale treściwe podsumowanie wszystkich argumentów przedstawionych w rozwinięciu. Staraj się przypomnieć czytelnikowi najważniejsze punkty, które potwierdzają twoją tezę. Unikaj powtórzeń, ale skoncentruj się na najważniejszych aspektach.
 2. Pogłębiona refleksja nad przedmiotem rozważań: Oprócz podsumowania, zakończenie powinno zawierać również pogłębioną refleksję nad tematem. Pomyśl, jakie pytania wynikają z twojej argumentacji i zastanów się, jak można je dalej rozwijać. Dodaj swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące przedmiotu rozważań, aby pokazać, że masz głębsze zrozumienie tematu.
 3. Dodanie czegoś nowego: Aby zakończenie było interesujące, dodaj coś nowego do dyskusji. Może to być nawiązanie do innych perspektyw, które nie zostały przedstawione wcześniej lub propozycja dalszych badań w danej dziedzinie. Staraj się wzbogacić zakończenie o świeże spojrzenie, które pobudzi czytelnika do dalszych przemyśleń.

Zakończenie rozprawki jest niezwykle ważne, ponieważ zostaje ono w pamięci czytelnika jako ostatnie spostrzeżenie. Dlatego warto zadbać o to, aby było ciekawe, przemyślane i zachęcające do dalszych rozważań. Pamiętaj o wzorze zakończenia rozprawki przedstawionym powyżej i dostosuj go do specyfiki swojego tekstu. Powodzenia!

Wniosek

Zakończenie to bardzo ważna część każdej pracy pisemnej, a zwłaszcza rozprawki. Dobrze skonstruowane zakończenie powinno podsumować dotychczasowe wnioski oraz zachęcić czytelnika do dalszych przemyśleń na temat poruszonej problematyki. Warto również dodać coś nowego, co wzbogaci zakończenie i sprawi, że pozostanie w pamięci czytelnika po przeczytaniu rozprawki. Pamiętaj, że zakończenie to ostatnia szansa, aby zaimponować czytelnikowi i otrzymać lepszą ocenę.

FAQ

Jak skutecznie napisać zakończenie rozprawki?

Zakończenie rozprawki powinno zawierać zręczne i zwięzłe podsumowanie argumentacji z rozwinięcia, pogłębioną refleksję nad przedmiotem rozważań oraz dodanie czegoś nowego. Należy unikać lakoniczności i powtórzeń. Pamiętaj też, że zakończenie powinno być ciekawe i zachęcające do dalszych przemyśleń czytelnika.

Jak napisać zakończenie rozprawki?

Zakończenie rozprawki powinno przede wszystkim podsumować wnioski wyłożone w rozwinięciu, ale również dodać coś nowego. Ważne jest odwołanie się do tematu rozprawki oraz unikanie powtórzeń i lakoniczności. Zakończenie powinno zachęcać czytelnika do dalszych przemyśleń i wzbudzać jego zainteresowanie.

Co powinno zawierać zakończenie rozprawki?

Zakończenie rozprawki powinno zawierać zręczne i zwięzłe podsumowanie argumentacji z rozwinięcia, pogłębioną refleksję nad przedmiotem rozważań oraz dodanie czegoś nowego. Należy unikać lakoniczności i powtórzeń oraz starać się, aby było ciekawe i zachęcające do dalszych przemyśleń czytelnika.

Jakie sformułowania można użyć w zakończeniu rozprawki?

W zakończeniu rozprawki można użyć różnych sformułowań, takich jak: „Podsumowując moje rozważania, uważam że…”, „Na zakończenie warto powiedzieć, że…”, „Wszystko to, co przedstawiłem pokazuje, że…”. Ważne jest jednak, aby takie sformułowania nie były jedynym elementem zakończenia, ale tylko jego częścią.

Jak nie konstruować zakończenia rozprawki?

Nie należy konstruować zakończenia rozprawki w sposób lakoniczny, powtarzając jedynie tezę i argumentację z rozwinięcia. Zakończenie powinno być zręcznym podsumowaniem oraz zawierać nowe refleksje i myśli. Unikaj też pisania zakończeń, które wydają się pisane „na siłę” i nie zawierają żadnych informacji dodatkowych.

Jak napisać dobre zakończenie rozprawki?

Dobre zakończenie rozprawki powinno składać się z rozbudowanego podsumowania wniosków z rozwinięcia, pogłębionej refleksji nad tematem oraz dodania czegoś nowego. Warto odwołać się do autorów, do których się odwoływałeś w rozwinięciu i zaproponować swoje własne spostrzeżenia. Zakończenie powinno być ciekawe i zachęcające do dalszych przemyśleń czytelnika.

Jak napisać wzór zakończenia rozprawki?

Wzór zakończenia rozprawki może wyglądać na przykład tak: „Podróżowanie może być dla człowieka chwilową zmianą od codzienności lub też sensem życia. Dla wielu podróżników, tak jak dla Ryszarda Kapuścińskiego, podróżowanie jest konieczne do życiowego spełnienia. Podsumowując, podróżowanie ma głębszy sens niż tylko dotarcie do celu.” Pamiętaj jednak, że każde zakończenie powinno być dostosowane do tematu rozprawki i Twojej argumentacji.

Jak napisać wniosek rozprawki?

Wniosek rozprawki powinien zawierać podsumowanie całej argumentacji, a także wnioski wypływające z niej. Powinien być zwięzły i skupiać się na kluczowych punktach rozprawki. Warto również dodać ciekawe spostrzeżenia lub zachęcić czytelnika do dalszych przemyśleń na temat poruszonej problematyki.