Dopełnienie – Na Jakie Pytania Odpowiada w Gramatyce

Dopełnienie jest jedną z części zdania i jest kluczowe dla zrozumienia pełnego sensu wypowiedzi. Odpowiada ono na pytania zależne od przypadków, takie jak kogo?, czego?, komu?, czemu?, kogo?, co?, z kim?, z czym?, o kim?, o czym? Dopełnienia mogą przyjmować różne formy, ale najczęściej są wyrażane za pomocą rzeczowników. Zrozumienie dopełnienia jest niezbędne do poprawnego konstruowania zdań w języku polskim.

Wnioski

 • Dopełnienie jest kluczowym elementem zdania, odpowiadającym na pytania zależne od przypadków.
 • Mając świadomość roli dopełnienia w zdaniu, poprawnie konstruujemy zdania w języku polskim.
 • Dopełnienia najczęściej przyjmują formę rzeczowników.
 • Dopełnienia mogą być bliższe (w bierniku) lub dalsze (w innych przypadkach zależnych).
 • Wykonując ćwiczenia z dopełnieniem, lepiej zrozumiemy i opanujemy jego różne formy.

Rodzaje dopełnienia: bliższe i dalsze

W języku polskim istnieją dwa rodzaje dopełnień: bliższe i dalsze. Dopełnienie bliższe często występuje w bierniku i może być zamienione w zdaniu na podmiot. Odpowiada na pytania związane z biernikiem, czyli „kogo?” lub „co?”. Natomiast dopełnienie dalsze może występować w dowolnym przypadku i nie może być zamienione na podmiot. Odpowiada na pytania dotyczące innych przypadków zależnych, z wyjątkiem mianownika i wołacza.

 • Dopełnienie bliższe:
  • Najczęściej występuje w bierniku.
  • Może być zamienione na podmiot.
  • Odpowiada na pytanie „kogo?” lub „co?”.
 • Dopełnienie dalsze:
  • Może występować w dowolnym przypadku.
  • Nie może być zamienione na podmiot.
  • Odpowiada na pytania związane z innymi przypadkami zależnymi, z wyjątkiem mianownika i wołacza.

Przykłady dopełnienia bliższego:

„Kasia piecze ciasto” – strona czynna: Kasia piecze; strona bierna: ciasto jest pieczone przez Kasię.

„Przedszkolaki zbierały żołędzie.”

„Rodzina zwiedzała muzeum.”

Przykłady dopełnienia dalszego:

„Jaś spotkał się z kolegą” – dopełnienie dalsze w formie narzędnika.

„Lekarz zdenerwował się na pacjenta” – dopełnienie dalsze w formie dopełniacza.

„Kasia pięknie napisała o wakacjach nad morzem” – dopełnienie dalsze w formie miejscownika.

Dopełnienie: ćwiczenia

Aby lepiej zrozumieć i opanować dopełnienia w języku polskim, warto wykonać kilka ćwiczeń. Można spróbować tworzyć zdania z różnymi rodzajami dopełnień, takimi jak dopełnienie bliższe w formie dopełniacza, celownika, biernika, narzędnika i miejscownika. Można również wskazać dopełnienia w podanych zdaniach i określić, czy są to dopełnienia bliższe czy dalsze.

Ćwiczenie 1: Tworzenie zdań z różnymi rodzajami dopełnień

Przykłady do napisania:

 • Stworzyć zdanie z dopełnieniem bliższym w formie dopełniacza.
 • Stworzyć zdanie z dopełnieniem bliższym w formie celownika.
 • Stworzyć zdanie z dopełnieniem bliższym w formie biernika.
 • Stworzyć zdanie z dopełnieniem bliższym w formie narzędnika.
 • Stworzyć zdanie z dopełnieniem bliższym w formie miejscownika.
Podobny post:   Od jakiej średniej jest 2 - Zrozum Oceny w Polsce

Ćwiczenie 2: Wskazywanie dopełnień w podanych zdaniach

Podane zdania:

 • Zamek został otwarty przez strażnika.
 • Wiosna to czas kwitnienia roślin.
 • Zespół wygrał mecz dzięki bramce napastnika.
 • Babcia wysłała Kartkę dla wnuczki.
 • Spacerujący po parku spotkaliśmy pana w kapeluszu.

Wskazać, czy w podanych zdaniach występują dopełnienia bliższe czy dalsze.

ćwiczenia dopełnienie

Dopełnienie i jego rola w zdaniach

Dopełnienie pełni ważną rolę w zdaniach, ponieważ określa czynność lub stan, o których mowa w zdaniu. Bez dopełnienia, zdania mogłyby być niepełne lub niezrozumiałe. Dopełnienie pomaga nam precyzyjnie określić, na kogo, co, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym odnosi się czynność wyrażona przez czasownik.

W zdaniach, rola dopełnienia polega na uzupełnianiu informacji i precyzowaniu, na czym dokładnie polega czynność lub stan. Dopełnienie odpowiada na pytania zależne od przypadków, takie jak na kogo?, na co?, do kogo?, do czego?, dla kogo?, dla czego?, z kim?, z czym?, o kim?, o czym? W ten sposób, dopełnienie pełni funkcję dopełnienia znaczeniowego, uściślając informacje w zdaniu.

Przykładem może być zdanie: „Dziecko ogląda film”. Dopełnienie w tym zdaniu, czyli „film”, określa na co dokładnie dziecko patrzy, uściślając czynność oglądania.

Dopełnienie może przyjmować różne formy, w zależności od przypadku i rodzaju rzeczownika. Może to być dopełnienie bliższe, które występuje najczęściej w bierniku i można je „przerobić” na podmiot, oraz dopełnienie dalsze, które występuje w innych przypadkach i nie da się go „przerobić” na podmiot.

Przykładem dopełnienia bliższego może być zdanie: „Kupię książkę.” Dopełnienie bliższe w postaci rzeczownika „książka” odpowiada na pytanie biernika – kupię co?

Przykładem dopełnienia dalszego może być zdanie: „Rozmawiam z kolegą.” Dopełnienie dalsze w postaci rzeczownika „z kolegą” odpowiada na pytanie narzędnika – rozmawiam z kim?

Dzięki dopełnieniu, zdania stają się pełniejsze i bardziej precyzyjne, umożliwiając nam dokładne wyrażanie naszych myśli oraz zrozumienie sensu wypowiedzi.

rola dopełnienia w zdaniach

Przykład zastosowania dopełnienia:

Zdanie: „Marianna dała kwiaty na urodziny.”

Dopełnienie w postaci rzeczownika „kwiaty” określa, co dokładnie Marianna dała na urodziny, uściślając czynność obdarowania.

Wniosek – Dopełnienie pełni nie tylko syntaktyczną rolę podmiotu danego czasownika, lecz również wzbogaca zdanie, określając dokładniej czynność lub stan, o których mówimy, oraz precyzując na kogo, co, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym czynność się odnosi.

Przykłady dopełnienia bliższego w zdaniach

Tutaj znajdziesz kilka przykładów dopełnienia bliższego w zdaniach. Dopełnienie bliższe jest wyrażone w formie biernika i można je „przerobić” na podmiot, co ułatwia zrozumienie strony biernej zdania. Przykłady te pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób dopełnienie bliższe działa w praktyce.

 1. „Kasia piecze ciasto.” – W tym zdaniu dopełnienie bliższe „ciasto” występuje w formie biernika. Możemy je zamienić na stronę bierną: „Ciasto jest pieczone przez Kasię.”
 2. „Przedszkolaki zbierały żołędzie.” – W tym przykładzie dopełnienie bliższe „żołędzie” występuje w formie biernika. Zamienione na stronę bierną zdanie brzmiałoby: „Żołędzie są zbierane przez przedszkolaków.”
 3. „Rodzina zwiedzała muzeum.” – Również w tym zdaniu dopełnienie bliższe „muzeum” występuje w formie biernika. Zdanie w stronie biernej brzmiałoby: „Muzeum było zwiedzane przez rodzinę.”
Podobny post:   Jak Przykleić Tipsy Bez Kleju - Proste Sposoby!

Przykłady te wskazują, jak dopełnienie bliższe może wpływać na strukturę zdania i dają nam możliwość wyrażania tych samych informacji w innym sposobie. To ważne narzędzie w konstruowaniu pełnych i poprawnych zdań w języku polskim.

przykłady dopełnienia w języku polskim

Przykłady dopełnienia dalszego w zdaniach

Aby lepiej zrozumieć dopełnienie dalsze w języku polskim, przygotowaliśmy dla was kilka przykładów, które pokażą, w jakich formach może występować. Dopełnienie dalsze jest tym rodzajem dopełnienia, które występuje w dowolnym przypadku i nie da się go „przerobić” na podmiot. Przyjrzyjmy się tym przykładom:

„Jaś spotkał się z kolegą” – w tym zdaniu dopełnienie dalsze występuje w formie narzędnika. Odpowiada na pytanie z narzędnika, czyli „z kim?”.

„Lekarz zdenerwował się na pacjenta” – w tym zdaniu dopełnienie dalsze występuje w formie dopełniacza. Odpowiada na pytanie z dopełniacza, czyli „na kogo?”.

„Kasia pięknie napisała o wakacjach nad morzem” – w tym zdaniu dopełnienie dalsze występuje w formie miejscownika. Odpowiada na pytanie z miejscownika, czyli „o czym?”.

Przykłady te pokazują, że dopełnienie dalsze może przybierać różne formy w zależności od przypadku, w jakim występuje. To właśnie dopełnienie dalsze pozwala nam precyzyjnie określić, na kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym odnosi się czynność wyrażona przez czasownik. Dzięki temu nasze zdania stają się bardziej zrozumiałe i dokładne.

przykłady dopełnienia w języku polskim

Zdanie Forma dopełnienia dalszego Pytanie, na które odpowiada
Jaś spotkał się z kolegą Narzędnik Z kim?
Lekarz zdenerwował się na pacjenta Dopełniacz Na kogo?
Kasia pięknie napisała o wakacjach nad morzem Miejscownik O czym?

Ćwiczenia z dopełnieniem

Aby utrwalić sobie naukę dopełnień w języku polskim, warto wykonać kilka ćwiczeń. Można spróbować ułożyć 5 zdań z różnymi rodzajami dopełnień – jedno z dopełnieniem w formie dopełniacza, jedno z dopełnieniem w formie celownika, jedno z dopełnieniem w formie biernika, jedno z dopełnieniem w formie narzędnika i jedno z dopełnieniem w formie miejscownika.

Przykładowe ćwiczenie:

 1. Utwórz zdanie z dopełnieniem w formie dopełniacza.
 2. Stwórz zdanie z dopełnieniem w formie celownika.
 3. Ułoż zdanie z dopełnieniem w formie biernika.
 4. Napisz zdanie z dopełnieniem w formie narzędnika.
 5. Zbuduj zdanie z dopełnieniem w formie miejscownika.

Wskaż dopełnienia w podanych zdaniach

Zadanie polega na wskazaniu dopełnień w podanych zdaniach. Przykładowe zdania to:

„Henrykowi wciąż brakuje gwoździ”

„Nauczyciel zapowiedział klasówkę”

„Jesienne drzewa sypały liśćmi”

Warto wskazać, czy dopełnienia są bliższe czy dalsze.

Rozwiązanie:

Zdanie Dopełnienie Rodzaj dopełnienia
Henrykowi wciąż brakuje gwoździ. gwoździ bliższe
Nauczyciel zapowiedział klasówkę. klasówkę bliższe
Jesienne drzewa sypały liśćmi. liśćmi bliższe

Podsumowanie:

W powyższych zdaniach dopełnienia zostały zidentyfikowane. Dopełnienia są bliższe, gdyż odpowiadają na pytania zależne od przypadków, takie jak kogo?, czego? Zadanie polegało na wskazaniu formy i rodzaju dopełnień w danych zdaniach.

Występowanie dopełnienia bliższego i dalszego w zdaniach

W zdaniach, gdzie występuje dopełnienie, należy określić, czy jest to dopełnienie bliższe czy dalsze.

Na przykład w zdaniu „Henrykowi wciąż brakuje gwoździ” dopełnienie jest bliższe, ponieważ odpowiada na pytanie biernika (*występowanie dopełnienia w zdaniach*). Natomiast w zdaniu „Nauczyciel zapowiedział klasówkę” dopełnienie jest bliższe, ponieważ odpowiada na pytanie biernika (*występowanie dopełnienia w zdaniach*).

Podobny post:   Przelicznik Kuchenny: Ile to Ćwierć Szklanki

Zastosowanie dopełnienia w języku polskim

Dopełnienie odgrywa kluczową rolę w poprawnym konstruowaniu zdań w języku polskim. Jest to element zdania, który pozwala określić czasownik i uzupełnić informacje dotyczące czynności lub stanu, odnoszące się do obiektów lub innych części zdania. Dzięki dopełnieniu, nasze zdania stają się bardziej precyzyjne, zrozumiałe i dosłowne w przekazywaniu naszych myśli. To narzędzie pozwala nam dokładnie wyrazić nasze intencje oraz wyjaśnić, czego dotyczy dana czynność czy stan.

Dopełnienie pomaga nam uzyskać pełniejszy obraz tego, o czym mówimy, i precyzyjnie zidentyfikować obiekty, na które czynność się odnosi. Bez odpowiedniego dopełnienia, zdania często byłyby niekompletne i trudne do zrozumienia.

Na przykład, w zdaniu „Kupuję nową książkę”, dopełnienie „nową książkę” precyzuje, jaką książkę dokładnie kupujemy. Dopełnienie pozwala nam dowiedzieć się, że chodzi o konkretną, określoną książkę. Jest to istotne, ponieważ w języku polskim dopełnienie odgrywa kluczową rolę w określaniu pełnego znaczenia i precyzji wypowiedzi.

Przykładowe zastosowanie dopełnienia:

Zdanie Odpowiednie dopełnienie
Widzę piękny krajobraz piękny krajobraz
Podarowałem siostrze prezent prezent
Spotkałem się z przyjaciółmi z przyjaciółmi

Dopełnienie jest nieodłączną częścią języka polskiego i odgrywa kluczową rolę w konstruowaniu klarownych, zrozumiałych i poprawnych zdaniach. Precyzyjne wykorzystanie dopełnień przekłada się na efektywną komunikację oraz eliminuje możliwość niejednoznaczności czy pominięcia ważnych informacji. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jak wykorzystujemy dopełnienia w naszych wypowiedziach, aby przekazywać nasze myśli w sposób jasny i precyzyjny.

Wniosek

Dopełnienie stanowi jedną z kluczowych części zdania w języku polskim, które pozwala na odpowiedź na pytania zależne od przypadków. Pytania takie jak kogo?, czego?, komu?, czemu?, kogo?, co?, z kim?, z czym?, o kim?, o czym?.

Dopełnienie przyjmuje różne formy, ale najczęściej jest wyrażane za pomocą rzeczowników. Zrozumienie dopełnienia jest niezwykle istotne nie tylko w kontekście gramatycznym, ale także do poprawnego tworzenia zdań i konstruowania pełnych i zrozumiałych wypowiedzi w języku polskim.

Dlatego niezależnie od naszych umiejętności językowych, powinniśmy poświęcić czas na poznanie roli i zasad funkcjonowania dopełnienia, aby nasze komunikaty były precyzyjne, zrozumiałe oraz pełne treści. Poznanie dopełnienia jest kluczem do skutecznej komunikacji w języku polskim.

FAQ

Na jakie pytania odpowiada dopełnienie?

Dopełnienie odpowiada na pytania zależne od przypadków, takie jak kogo?, czego?, komu?, czemu?, kogo?, co?, z kim?, z czym?, o kim?, o czym? w języku polskim.

Jakie są rodzaje dopełnień?

W języku polskim wyróżniamy dwa rodzaje dopełnień: bliższe i dalsze.

Jakie są przykłady dopełnienia w języku polskim?

Przykładowe formy dopełnień to dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik i miejscownik.

Jakie są ćwiczenia z dopełnieniem?

Można spróbować tworzyć zdania z różnymi rodzajami dopełnień, wskazać dopełnienia w podanych zdaniach i określić, czy są to dopełnienia bliższe czy dalsze.

Jaka jest rola dopełnienia w zdaniach?

Dopełnienie pełni ważną rolę w zdaniach, ponieważ określa czynność lub stan, o których mowa w zdaniu. Bez dopełnienia, zdania mogłyby być niepełne lub niezrozumiałe.

Jakie są przykłady dopełnienia bliższego w zdaniach?

Przykłady dopełnienia bliższego to „Kasia piecze ciasto”, „Przedszkolaki zbierały żołędzie” i „Rodzina zwiedzała muzeum”.

Jakie są przykłady dopełnienia dalszego w zdaniach?

Przykłady dopełnienia dalszego to „Jaś spotkał się z kolegą”, „Lekarz zdenerwował się na pacjenta” i „Kasia pięknie napisała o wakacjach nad morzem”.

Jakie są ćwiczenia z dopełnieniem?

Można spróbować tworzyć zdania z różnymi rodzajami dopełnień, takimi jak dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik i miejscownik.

Wskaż dopełnienia w podanych zdaniach.

Przykładowe zdania to „Henrykowi wciąż brakuje gwoździ”, „Nauczyciel zapowiedział klasówkę” i „Jesienne drzewa sypały liśćmi”.

Jakie są różnice między dopełnieniem bliższym a dalszym?

Dopełnienie bliższe występuje najczęściej w bierniku i można je „przerobić” na podmiot, natomiast dopełnienie dalsze może występować w dowolnym przypadku i nie da się go „przerobić” na podmiot.

Jakie jest zastosowanie dopełnienia w języku polskim?

Dopełnienie jest niezbędne do poprawnego konstruowania zdań w języku polskim i pomaga nam precyzyjnie określić, na kogo, co, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym odnosi się czynność.