Motokonfigurator kufrów
Dobierz kufer
Dobierz części

Shoei RYD do zgarnięcia

Regulamin konkursu „Shoei RYD do zgarnięcia”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu „Shoei RYD do zgarnięcia”.


2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Organizator – M&M Motocykle S.C. Damasiewicz Michał, Ogorzałek Marcin, ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP 7343178907, REGON 120297323;

Klient – osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

KONKURS – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

Salon – salon biorące udział w akcji „RYD do zgarnięcia”: M&M Motocykle, ul. Puławska 537, 02-844 Warszawa; M&M Motocykle, ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa;

Regulamin – niniejszy dokument.

 

§ 2 Okres i zasady trwania Konkursu

1. Promocja trwa w okresie od dnia 28 września 2018 do dnia 27 października 2018.

2. UCZESTNIKIEM konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów w Salonach objętych Konkursem.

3. Każdemu Klientowi przysługuje jeden Kupon konkursowy na dzień.

4. ZASADY KONKURSU DLA:

a.) Klientów Salonu M&M Motocykle, ul. Puławska 537 w Warszawie:

I. Klient który dokonał zakupu produktów w ramach oferty w/w Salonu, otrzymuje od Sprzedawcy Kupon, który zostaje opatrzony numerem paragonu, pieczątką oraz podpisem Sprzedawcy.

II. Numer paragonu oraz numer kontaktowy Uczestnika zostaje zapisany w formularzu konkursowym.

III. Kupon należy wrzucić do urny w dniach od 27 października do 5 listopada 2018 w Salonie M&M Motocykle przy ul. Trakt Brzeski 35 w Warszawie.

IV. Dokonując kolejnych transakcji w salonie M&M Motocykle przy ul. Trakt Brzeski 35 w Warszawie, Klient otrzymuje kolejny Kupon, który weźmie udział w losowaniu konkursowym, tym samym podwajając szansę wygranej Klienta w Konkursie.

b.) Klientów Salonu M&M Motocykle przy ul. Trakt Brzeski 35 w Warszawie:

I. Klient który dokonał zakupu produktów w ramach oferty w/w Salonu, otrzymuje od Sprzedawcy Kupon, który zostaje opatrzony numerem paragonu, pieczątką oraz podpisem Sprzedawcy.

II. Numer paragonu oraz numer kontaktowy Uczestnika zostaje zapisany w formularzu konkursowym.

III. Kupon należy wrzucić do urny w dniach od 27 października do 3 listopada 2018 w Salonie M&M Motocykle przy ul. Trakt Brzeski 35 w Warszawie.

 

§ 3 Nagrody w Konkursie

1. Organizator przewidział trzy nagrody w Konkursie:

a.) Pierwsza nagroda - Kask Shoei RYD,

b.) Druga nagroda - Kufer Givi

c.) Trzecia nagroda - Rękawice motocyklowe Rainers.

 

§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Zwycięzcami Konkursu zostaną UCZESTNICY, którzy wyłonieni zostaną w drodze losowania Kuponów w dniu 29 października 2018 (poniedziałek).

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane za pośrednictwem funpage na Facebooku w/w dnia.

3. Przekazanie nagród odbędzie się w Salonie M&M Motocykle, przy ul. Trakt Brzeski 35 w Warszawie w terminie ustalonym telefonicznie ze Zwycięzcami.

4. Biorąc udział w Konkursie, wylosowani Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na wykonanie fotografii podczas odbioru Nagród oraz na wykorzystanie ich wizerunku w mediach społecznościowych Organizatora Konkursu (Fanpage – Facebook, Instagram).

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcami Konkursu w ciągu 7 dni od daty losowania, Nagrody przechodzą na własność Organizatora i nie zostaną na tym etapie przekazana żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.

6. ODBIÓR NAGRODY - zwycięzcy mają obowiązek osobiście zgłosić się do sklepu po odbiór Nagród, obowiązkowo przedstawiając sprzedawcy w sklepie dowód zakupu – oryginalny paragon.

 

7. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nagrody nie będą mogły zostać odebrane przez Zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od daty losowania, przechodzą one na własność Organizatora i nie zostają na tym etapie przekazane żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Konkursie oraz w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usuniecie danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika w Konkursie.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do danych mają jedynie przeszkoleni i uprawnieni do tego pracownicy Organizatora.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonach biorących udział w Konkursie, na stronie www.akcesoriamotocyklowe.pl.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszego Konkursu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel