Motokonfigurator kufrów
Dobierz kufer
Dobierz części

KONKURS - Najlepsza opinia

KONKURS
„Najlepsza opinia”

 

Chciałbyś wygrać odzież termoaktywną lub olej motocyklowy w sklepie www.akcesoriamotocyklowe.pl? Wystarczy, że skomentujesz produkt, który zakupiłeś w naszym sklepie.


Czekamy na ciekawe opisy.

Akcja trwa przez cały rok! Raz w miesiącu wybierzemy najciekawszą opinię!

Jak wziąć udział?


1. Wybierz dowolny produkt i napisz opinię,

2. Dodaj swoją opinię na sklepie www.akcesoriamotocyklowe.pl na karcie produktu pod zakupionym przez siebie modelem na stronie.
 
3. Wyślij nam link do ocenionego produktu wraz z tekstem opinii, swoim imieniem i nazwiskiem, a także numerem telefonu na adres konkurs@akcesoriamotocyklowe.pl.


Wszystkie nadesłane opinie dokładnie przeczytamy, wybierając spośród nich 1 najciekawszą i najbardziej oryginalną opinię.

Nagrody:

Odzież termoaktywna lub olej motocyklowy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z przedstawionymi poniżej zasadami konkursu. W przypadku pytań, o kontakt mailowy z naszym sklepem pod adresem konkurs@akcesoriamotocyklowe.pl

Regulamin konkursu „Najlepsza opinia”

1. Organizator i czas trwania :
Konkurs organizowany jest przez sklep M&M Motocykle s.c. Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz, ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-31-78-907, regon:120297323 ,zwanym dalej organizatorem.
Czas trwania konkursu: od 11.03.2019 do odwołania.

2. Zasady konkursu.
"Konkurs na opinie" skierowany jest do klientów naszego sklepu.
Tematyką konkursu jest najciekawsza opinia na dowolny produkt ze sklepu akcesoriamotocyklowe.pl.
Konkurs trwa od 11 marca 2019 do odwołania przez organizatora. Pod koniec każdego miesiąca zostanie wybrana najciekawsza opinia spośród nadesłanych.
Nie przewidzieliśmy dolnej, ani górnej granicy w ilości znaków, jednak dłuższe opinie będą miały większe szanse na wygraną.
Każdy z autorów może przesłać nam dowolną ilość opinii, pod warunkiem, że każda z nich została umieszczona pod odpowiadającym modelem przedmiotu na stronie www.akcesoriamotocyklowe.pl.
Każdy uczestnik zgłaszając opinię do konkursu jednocześnie oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie. Tekst nie może być kopią innej opinii, ani zawierać w sobie fragmentów opinii innych osób.
Poprzez udział w konkursie i nadesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe do opinii, na wszystkich polach bez ograniczeń co do czasu oraz terytorium. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, w sytuacji gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego opinii.
Zgłaszane do konkursu opinie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Niemoralne treści erotycznych, rasistowskich, faszystowskich oraz powszechnie uznawanych za obraźliwe czy wulgarne nie mogą być dodawane. Niedopuszczalne jest, aby opinie nawoływały do czynów niezgodnych z prawem lub obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

3. Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są „Uczestnikami”.

4. Udział w konkursie
Aby wziąć udział w konkursie należy być zalogowanym na stronie sklepu www.akcesoriamotocyklowe.pl, napisać i umieścić opinię na temat dowolnego zakupionego przez siebie przedmiotu. Należy również przesłać niezmienioną treść opinii wraz z orzeczeniem o zaakceptowaniu regulaminu na adres mailowy konkurs@akcesoriamotocyklowe.pl, w tytule maila wpisując „ Konkurs – opinie- aktualny miesiąc”.
W mailu należy przesłać: Opinię wystawioną na stronie www.akcesoriamotocyklowe.pl.
Konkretny przedmiot, którego dotyczy opinia.

Imię i nazwisko.

Adres zamieszkania.

Adres e-mail.

Nr telefonu kontaktowego.


Oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu ” Najlepsza opinia o przedmiocie zakupionym na www.akcesoriamotocyklowe.pl”, oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, przez sklep M&M Motocykle s.c. Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz, ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-31-78-907, regon:120297323, zwanym dalej organizatorem w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Wszystkie prawa autorskie i majątkowe do opinii, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, nieodpłatnie przenoszę na organizatora konkursu.”
Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczeni z konkursu.
Osoby, które dokonają zgłoszenia i prześlą opinie po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału. Udział w konkursie jest darmowy.
Uczestnicy konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, w tym zwłaszcza poprzez spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4. wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest Organizator. W szczególności Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach związanych z Konkursem.
Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, takich jak nagrania audio, video, druki czy Internet, a także prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do publikacji opinii na stronie internetowej www.akcesoriamotocyklowe.pl i fanpage M&M MOTOCYKLE akcesoriamotocyklowe.pl na facebooku.
Uczestnik konkursu zgłaszający prace poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na to, że z dniem przekazania organizatorowi opinii udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej licencji do wydawania oraz rozpowszechniania przygotowanego tekstu.

5. Wybór zwycięzcy
W konkursie wezmą udział wszystkie prace nadesłane organizatorowi, spełniające postanowienia regulaminu konkursu.
O wyłonieniu zwycięzcy, pod koniec każdego miesiąca, zdecyduje Jury złożone z pracowników sklepu M&M Motocykle s.c. Marcin Ogorzałek, Michał Damasiewicz, ul. Dojazdowa 18, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-31-78-907, regon:120297323.
W konkursie wygrać można odzież termoaktywna lub olej motocyklowy.
Od decyzji Jury nie przysługuje żadna procedura odwoławcza.
Zwycięska opinia zostanie opublikowana na stronie www.akcesoriamotocyklowe.pl oraz na naszym funpage na FB – akcesoriamotocyklowe.pl w ciągu 10 dni od zakończenia głosowania.

6. Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Internecie pod adresem: www.akcesoriamotocyklowe.pl
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w Konkursie w sytuacji stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej wypowiedzi organizator zastrzega sobie prawo do:
- wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
- wykluczenia uczestnika z konkursu
- odmowy przekazania nagrody
- w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.

Wzięcie udziału w konkursie tj. wysłanie zgłoszenia wraz z opinią jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.akcesoriamotocyklowe.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixel